2 thg 1, 2012

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang là ai


Để trả lời Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang là ai, lý lịch trần đại quang, tiểu sử trần đại quang,mời đọc giả xem bài viết bên dưới mô tả tiểu sử và quá trình hoạt động của ông.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang


Thượng tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 7/1972 đến tháng 10/1972 ông là Học viên trường Cảnh sát Nhân dân.

Từ tháng 10/1972 đến tháng 10/1975 ông là Học viên Trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Từ tháng 10/1975 đến tháng 11/1976: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Nội vụ.

Từ tháng 12/1978 đến tháng 9/1982: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ.

Từ tháng 9/1982 đến tháng 6/1987: Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ; học Đại học An ninh (từ 1981-1986).

Từ tháng 6/1987 đến tháng 6/1990: Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ; học lý luận cao cấp tại Học viện Nguyễn Ái Quốc (10/1989-4/1991).

Từ tháng 6/1990 đến tháng 9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh; học Đại học Luật Hà Nội (1991-1994).

Từ tháng 9/1996 đến tháng 10/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1994-1997).

Từ tháng 10/2000 đến tháng 4/2006: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Thiếu tướng (2003); được phong hàm phó Giáo sư năm 2003.

Từ tháng 4/2006 đến tháng 1/2011: Trung tướng (4/2007), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2011 đến ngày 05/8/2011: Trung tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ chính Trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công An (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ngày 30/8/2011: Bộ trưởng Trần Đại Quang được Bộ chính trị chỉ định là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

Ngày 05/12/2011: Đồng chí Trần Đại Quang được Chủ Tịch nước phong hàm Thượng tướng Công an Nhân dân

0 Responses to “Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang là ai”

Đăng nhận xét

Copyright @ 2012 Le Hong Anh All Rights Reserved