19 thg 4, 2012

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc tại Hà Nam


Trong hai ngày 17 và 18/4, Đoàn công tác của Ban Bí thư do ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam.

Chuyến công tác nhằm kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, Quý I năm 2012, công tác xây dựng Đảng, công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Nam chiều 18/4, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những thành tựu Hà Nam đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Hà Nam khắc phục một số hạn chế như tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị còn chậm, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo yêu cầu, triển khai xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, thiếu đồng bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục kịp thời. Trong thời gian tới, Hà Nam cần phát huy lợi thế cửa ngõ phía Nam Thủ đô với vị trí chiến lược, hệ thống giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào để phát triển giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh Hà Nam tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra những mặt hàng chủ lực có thương hiệu, có sức cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, tỉnh cần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng đô thị và nông thôn mới, phấn đấu số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% như chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã đề ra; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; tiếp tục phát triển các khu công nghiệp, các cụm, nhóm sản phẩm công nghiệp và dịch vụ của tỉnh, nhất là các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải...

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Nam năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012. Năm 2011, kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra, thu nhập bình quân đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2010, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Quý I năm 2012, kinh tế của tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt gần 600 tỷ đồng, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4. Phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, triển khai thực hiện sôi nổi ở nhiều nơi, tạo sự lôi cuốn và có sức lan tỏa rộng...

Đoàn công tác của Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những thành tựu cũng như hạn chế của tỉnh Hà Nam trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và địa phương; đồng thời gợi mở những định hướng, giải pháp cho tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng... trên địa bàn.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Đoàn công tác của Ban Bí thư đã đi thăm một số doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn, cơ sở sản xuất nấm Ngọc Động (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên), kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Công Lý (huyện Lý Nhân) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

0 Responses to “Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm việc tại Hà Nam”

Đăng nhận xét

Copyright @ 2012 Le Hong Anh All Rights Reserved